Akademie Retail pokračuje.

Buďte pro Vaše zákazníky hrdinou.

CPI Akademie Retail je projekt, jehož hlavním cílem je zvyšování zákaznického zážitku v obchodech v rámci obchodních center spravovaných skupinou CPI PG.
V letošním ročníku Akademie spouštíme nově systém rankingu, díky kterému budeme sbírat data o zákaznickém servisu v obchodech a navzájem se inspirovat příklady dobré praxe. Klademe také důraz na vzdělávání, a to formou kratších workshopů pro prodejní personál a rozšiřujeme obsah dostupný online ve formě zábavně-naučných videí.

Z rozsáhlého výzkumu CPI Property Group vycházejícího z dat sesbíraných ve čtrnácti obchodních centrech v průběhu podzimu 2023 vyplývá, že obchodní centra jsou znovu vnímána nejen jako místa pro rychlý každodenní nákup, ale lidé v nich hledají také zábavu, chodí sem trávit čas s rodinou nebo se setkávat s přáteli. Zákazníci pokládají zážitek z fyzického nakupování za velmi důležitý a osobní interakci s personálem za nenahraditelnou. Chceme tento trend, který po sérii turbulentních let odpovídá realitě roku 2019, podpořit a pomoci vám kontinuálně zlepšovat zákaznický zážitek a budovat vztah se zákazníky. Upgrade CPI Akademie Retail využívá nejnovějších big data a reaguje na aktuální zákaznické chování, motivátory návštěv obchodních center i trendy v retailu.

Proč CPI Akademie Retail?

Zákaznické chování a dynamiku návštěvnosti obchodních center ovlivňují i externality. Posledních několik let nám ukázalo, že do hry mohou vstoupit různé krize či geopolitické události. Chceme na proměny společně s vámi reagovat, pomoci vám porozumět aktuálním náladám ve společnosti a využít trendů v retailu. Zároveň bude CPI Akademie Retail sloužit k nastavení a měření cílů i pravidelnému setkávání. 

Oceníme Vaši snahu a přístup k zákazníkům
Dozvíte se o aktuálních prodejních trendech
Poskytneme Vám data/
výsledky

Co je cílem?

Zlepšení zákaznického zážitku
Získání dat o zákaznické zkušenosti
Zvýšení loajality a získání nových zákazníků
Zvýšení obratů

Harmonogram projektu

V rámci projektu CPI Akademie Retail 2024 budou probíhat celkem tři rankingy, dva workshopy a zároveň Vás po každé vlně měření seznámíme s výsledky rankingu.

Data a ranking

Zákaznický zážitek je alfou a omegou návštěvy obchodního centra. Chceme podpořit fyzické nákupy a interakce se zákazníky na prodejnách, pomoci vám zvyšovat tržby. Proto spouštíme nový koncept pro sběr dat a ranking. V obchodních centrech se budou pravidelně pohybovat týmy, které budou monitorovat prostředí v obchodech, kvalitu poskytovaných služeb, péči o zákazníka a jeho motivaci k nákupu. Na základě sebraných informací budou prodejny získávat cenná data, zpětnou vazbu a hodnocení. Nejlepší prodejny budeme odměňovat a příklady dobré praxe sdílet s ostatními.

Workshopy

Možnost se rozvíjet a vzdělávat považujeme za důležitou, proto ji v CPI Akademii zachováme. Osobní setkání budou v OC probíhat dvakrát ročně v rozsahu hodiny a půl. Reagujeme tím na zpětnou vazbu k původnímu formátu edukace a vycházíme vstříc Vašim potřebám. Při workshopech se zaměříme na zákaznický zážitek a zvyšování jeho kvality, na aktuální data i trendy v oblasti nákupů v kamenné prodejně.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR. Více informací o zpracování osobních údajů.

Videa

Jedná se o vzdělávání atraktivní, srozumitelnou a odlehčenou formou. Videa zobrazují modelové situace, ke kterým v prodejnách, při nákupech či interakci se zákazníky a zákaznicemi dochází. Cílem je předat vám příklady dobré praxe, posilovat budování vztahu se zákazníkem a inspirovat. Obsah je vám kdykoliv pohodlně dostupný online.

Máte dotaz? Klidně
nám napište!

    Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR. Více informací o zpracování osobních údajů.