Skip to content Skip to footer
1. Soutěžní podmínky

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže v rámci projektu CPI Akademie Retail provozované na webu www.cpiakademie.cz.

Tyto soutěžní podmínky jsou platné, pokud případné přerušení fáze realizace vzdělávacího projektu, nebude bránit transparentnímu a spravedlivému vyhodnocení soutěží.

2. Obecné pojmy
 • Pořadatelem soutěže se rozumí provozovatel webu www.cpiakademie.cz: Ipsos s.r.o., Černošice, Topolská 1591, okres Praha-západ, PSČ 252 28
 • Spolupořadatelem rozumíme subjekt – Investor projektu – CPI Services a.s., Vladislavova 1390/17, 110 00, Praha 1, Nové město, ČR
 • Soutěžícím rozumíme osobu, která se účastní soutěže na webu pořadatele.
 • Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výhry soutěže na webu a komunikaci na vítěze v OC ze strany správy centra.
 • Výhercem rozumíme:
 • zaměstnance obchodu či stánku obchodního centra, tj. osobu, která má platný smluvní vztah s nájemcem OC;
 • kamenný obchod či stánek v obchodním centru CPIPG;
 • manažera obchodního centra CPIPG.
3. Pravidla soutěží
 • účastí v soutěži rozumíme vyplnění e-learningového kurzu ze stránky soutěže.
 • Účastnit soutěže se může libovolná osoba starší 18 let s platným smluvním vztahem s nájemcem obchodního centra CPIPG, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 • Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele.
 • Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž.
 • Výhercem se stává soutěžící dle konkrétních podmínek příslušné soutěže (viz. dále)
 • Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od data ukončení příslušné soutěže.
 • Výhry budou doručeny soutěžícímu do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • O konečných výhercích rozhoduje organizátor soutěže IPSOS ve spolupráci s CPIPG.
4. Individuální soutěže Malé radosti

Účastníci: prodejci, vedoucí prodejen
Frekvence: soutěž proběhne v každém OC celkem 1x po ukončení e-learningu
Princip: individuální radost – potěšit maličkostí

Podmínky soutěže:
Zařazeny budou všechny osoby, které splní účast ve všech kurzech e-learningu
Výherce musí být zaměstnancem obchodu či stánku obchodního centra, tj. výherce musí mít platný smluvní vztah s nájemcem OC
Vyhrává dle algoritmu deset (10) účastníků s nejlepším výsledkem e-learningu za každé obchodní centrum
Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou si převezmou na správě obchodního centra

Výhra:
Výhra pro každé obchodní centrum: 

 • 10 voucherů s využití v daném OC
 • Hodnota výhry pro každého výherce: 1x voucher s využitím v daném OC (200-300 Kč)
 • Předání výhry na správě centra: ověření totožnosti, vyplnění předávacího formuláře
Algoritmus pro výběr výherců

Výherci budou vybráni dle soutěžního algoritmu:

1. Soubor potenciálních výherců se stejným hodnocením bude seřazen dle data a času vyplnění e-learningu

2. Soubor absolventů e-learningu bude rozdělen dle daného počtu výher (tj. v případě tří výherců bude rozdělen soubor na třetiny apod.)

3. Výhercem bude vždy první účastník z každého daného rozděleného souboru (tj. v případě tří výher bude vybrán první absolvent z každé třetiny), tak bude získán celkový počet výherců

6. Individuální soutěž o hlavní cenu Wellness pobyty

Účastníci: prodejci, vedoucí prodejen
Frekvence: soutěž proběhne v každém obchodním centru celkem 1x po ukončení e-learningu


Podmínky soutěže:
Zařazeny budou všechny osoby, které splní účast ve všech kurzech e-learningu
Výherce musí být zaměstnancem obchodu či stánku obchodního centra
Vyhrávají dle algoritmu dva (2) účastníci s nejlepším výsledkem za každé obchodní centrum
Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou si převezmou na správě obchodního centra

Výhra:

 • Výhra pro každé obchodní centrum:
  2x wellness víkend/ 1 obchodní centrum
 • Hodnota výhry pro každého výherce:
  1x wellness víkend dle výběru:

Clarion Congress Hotel Prague

Obsah balíčku:

 • 2 noci (pátek – neděle)
 • polopenze
 • vstup do wellness

Spa & Kur Hotel Harvey Františkovy Lázně

 • Obsah balíčku:
 • 2 noci (pátek – neděle)
 • polopenze
 • uvítací nápoj
 • volný vstup do hotelového wellness (bazén, finská a parní sauna, fitness)
 • aromatická masáž
 • fango zábal
 • parafínový zábal na ruce
 • 1x lázeňské oplatky
 • minerální pramen přímo v hotelu
 • župan k zapůjčení zdarma
Algoritmus pro výběr výherců

Výherci budou vybráni dle soutěžního algoritmu:

Soubor potenciálních výherců se stejným hodnocením bude seřazen dle data a času vyplnění e-learningu
Soubor absolventů e-learningu bude rozdělen dle daného počtu výher (tj. v případě tří výherců bude rozdělen soubor na třetiny apod.)

Výhercem bude vždy druhý účastník z každého daného rozděleného souboru (tj. v případě tří výher bude vybrán druhý absolvent z každé třetiny), tak bude získán celkový počet výherců.

7. Týmová soutěž Certifikovaná prodejna Mistři zákaznického servisu

Účastníci: prodejní týmy jednotek a stánků daného obchodního centra
Frekvence: soutěž proběhne v každém obchodním centru celkem 1x po ukončení e-learningu
Princip: motivace prodejních jednotek

Podmínky soutěže:

 • Odměněny budou jednotky, které splní podmínku účasti v e-learningu – alespoň 1 osoba za jednotku
 • Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou si převezmou na správě centra
   
  Výhra pro každé centrum:
 • Certifikační samolepka na jednotky
8. Týmová soutěž Šampioni v zákaznickém servisu

Účastníci: prodejní týmy jednotek a stánků daného obchodního centra
Frekvence: soutěž proběhne v každém obchodním centru celkem 1x po ukončení e-learningu
Princip: motivace prodejních jednotek

Podmínky soutěže:

 • Podmínky soutěže:

  •            Odměněna bude jednotka, která splní podmínku účasti ve workshopu a e-learningu

  •            Vyhrává jednotka s nejlepším výsledkem za každé obchodní centrum (tzn. vedoucí jednotky absolvoval workshop prodejních dovedností a prodejní tým splnil s nejlepším výsledkem všechny kurzy

  e-learningu za podmínky kompletního zhlédnutí online videí a plné úspěšnosti odpovědí v následných testech, přičemž vyšší počet takovýchto účastníků má přednost)

  •            Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou si převezmou na správě centra

  Výhra pro každé obchodní centrum:

  •            1h konzultace s odborníky Ipsos dle vlastních preferencí

  •            Překvapení pro vítězný tým

9. Týmová soutěž o centrum s nejvyšším podílem zapojených jednotek
 • Účastníci: obchodní centra jako celky
  Frekvence: soutěž proběhne v každém obchodním centru celkem 1x po ukončení e-learningu
  Princip: motivace manažera obchodního centra

  Podmínky soutěže pro obchodní centra:
 • Zařazena budou všechna OC, na kterých probíhala CPI Akademie Retail
 • Vyhrává OC s nejvyšším podílem zapojených jednotek (tj. vedoucí jednotky se účastnil workshopu a tým jednotky (alespoň 1 účastník) absolvoval a splnil všechny kurzy e-learningových kurzů)
 • Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou obdrží na správě centra

  Výhra:
 • Certifikát pro vítězné obchodní centrum / 1x
 • Překvapení

© Projekt CPI Akademie Retail připravila společnost CPI Property Group, největší vlastník obchodních center v ČR